Polityka Prywatności

1. Drukarnia zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Drukarni zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: Reflect Group Szymon Frieske z siedzibą w Poznaniu przy ul. Naramowicka 266 C, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania pod numerem NIP: 972-108-70-42, REGON: 300258769. Rachunek bankowy o numerze: 25 1140 2004 0000 3802 4162 5357 (Bank: mBank).

3. W Drukarni zbieramy następujące dane osobowe:

a) Imię i nazwisko/nazwa firmy – podczas składania Zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska/nazwy firmy, abyśmy mogli wysłać Tobie Zamówienie oraz mieć możliwość kontaktu z Tobą.

b) Adres siedziby – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu.

c) Nr telefonu – zdarza się, że dzwonimy w celu potwierdzenia Zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak Produktu w magazynie jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie.

d) Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie potwierdzenie złożenia Zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego Newslettera, będziemy również wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.

e) Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Drukarnii w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

f) Cookies – nasza Drukarnia wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Drukarnii. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Drukarnii, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

a) Dokonując zamówienia w naszej Drukarnii za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Drukarnii Formularza zamówienia/kontaktowego.

b) Subskrypcja Newslettera – Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem prowadzonego przez nas Newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

5. Każdy Użytkownik naszej Drukarnii ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszej Drukarnii.

6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy numer rachunku bankowego.

7. W przypadku chęci poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: admin@reflect.pl